Сайтът на Резинекс използва бисквитки и подобни технологии, за да ни помогне да разберем кои продукти са интересни за Вас. Така можем да Ви осигурим допълнителна информация за тези продукти. Чрез използването на Резинекс уебсайта Вие се съгласявате да използваме бисквитки. Научете повече за бисквитките и използването им

ВАШИЯТ ЦЕНЕН И НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР В РЕШЕНИЯТА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИКАТА И ЕЛЕКТРОНИКАТА

„Резинекс“ е надежден партньор на индустрията за електрическо и електронно оборудване. Фирмата разполага с богато портфолио от уникални полимери, съобразени с критериите на взискателния пазар.

„Резинекс“ покрива изискванията на растящия пазар, като разполага с мотивиран и опитен екип по електротехника и електроника, готов да ви помогне.

Съдействието ни включва близко сътрудничество на всяка стъпка от разработването на вашия продукт – още от подбора на материали и симулациите с Moldflow®.

Портфолио от полимери на РЕЗИНЕКС за приложения в електротехниката и електрониката

Портфолиото включва:

(Наличността на продуктите може да варира в различните държави съобразно местните права за разпространение на „Резинекс“.)

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ЕЛЕКТРОНИКА

При електротехническите приложения с проводници, вградени в пластмасово покритие, пластмасата трябва да действа като изолатор. За целта са нужни полимери с висока устойчивост на деформации, запалване и температура (при изпитване с нажежена жица), които да покриват разнообразните световни и местни стандарти. Богатото ни портфолио предлага труднозапалими материали, несъдържащи халогени, с редица приложения в електротехниката, включително за прекъсвачи, контакти и измервателни уреди.

Електронната индустрия и нововъзникващите високотехнологични електронни устройства способстват за нестихващото търсене на по-тънки, по-леки, по-безопасни, иновативни и ефективни устройства. Електрическите превозни средства променят автомобилното инженерство и водят до въвеждането на нови изисквания за термопластичните материали. Богатото ни портфолио предлага решения с различни приложения при електромобилите, включително за 5G свързаност, стационарни и мобилни зарядни станции (уолбокс).

Портфолиото от полимери на „Резинекс“ отговаря на най-строгите международни и местни екологични, електрически, електронни, жилищни и UL стандарти:

 • Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества
 • Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
 • Директива 2002/96/ЕО; VDE 0472, част 815
 • EN 60695 или UL 94 за запалимост
 • ISO 4892-2 или UL 746C за въздействие на атмосферните условия
 • EN 60998 за устройства за свързване за инсталации за ниско напрежение
 • EN 62053 за уреди за измерване на електрическа енергия

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Конкурентни цени
 • Без хлор и бром
 • Отлични електрически свойства
 • Най-високата пространствена стабилност за класа
 • Прозрачни и непрозрачни

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ и ЕЛЕКТРОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

 • Устройства за свързване за инсталации за ниско напрежение
 • Конзоли за битови електрически инсталации
 • Електрически разединители
 • Уреди за измерване на електрическа енергия
 • Корпуси на електронни уреди (напр. битови уреди)
 • Силова електроника
 • 5G свързаност
 • Зарядни станции за електромобили
 • Зарядни устройства тип „уолбокс“ за електромобили

ОСВЕТЛЕНИЕ

При прехода на крайните потребители от традиционните крушки с нажежаема жичка към компактните луминесцентни лампи и все по-застъпените LED (светодиодни) лампи високата светлопропускливост, опалесценцията и трайността са от ключово значение. Нашите поликарбонатни полимери, PC компаунди и SAN полимери покриват както тези, така и редица и други изисквания.

Полимерите от портфолиото на „Резинекс“ отговарят на най-строгите международни и местни стандарти за опазване на околната среда и осветление, както и на стандартите на UL:

 • Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества
 • Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)
 • Директива 2002/96/ЕО; EN 60598 – за осветление
 • ISO 4892-2 или UL 746C за въздействие на атмосферните условия
 • EN 60400 - фасунги за тръбни луминесцентни лампи и държатели за стартери

Приложения в ОСВЕТЛЕНИЕТО:

 • Дифузери и лещи
 • Кутии
 • Аварийно осветление
 • Взривообезопасени осветителни тела
 • Отражатели
 • Крепежни елементи

Ефективност в ОСВЕТЛЕНИЕТО:

 • Термична стабилност
 • Оптична чистота
 • Удароустойчивост
 • Пространствена стабилност
 • Устойчивост на топлина
 • Устойчивост на атмосферни въздействия
 • Контрол на осветлението
 • Патентована технология за опалесценция

Материалите на „Резинекс“ с приложения в електротехниката и осветлението са произведени по технология за забавяне на горенето без хлор, бром, флуор и фосфор, като в същото време предлагат ниската запалимост, с която е свикнала индустрията.