Сайтът на Резинекс използва бисквитки и подобни технологии, за да ни помогне да разберем кои продукти са интересни за Вас. Така можем да Ви осигурим допълнителна информация за тези продукти. Чрез използването на Резинекс уебсайта Вие се съгласявате да използваме бисквитки. Научете повече за бисквитките и използването им

Компаундиране на полимери... Първични, с индустриално качество и рециклирани компаунди

Повишеният натиск от страна на икономиката и опазването на околната среда доведе до промяна в начина, по който обществото и индустрията възприемат пластмасите, използвани за опаковане и производство.

В зависимост от изискванията на частта и нейното приложение, технолозите и крайните потребители днес имат богат избор от материали, в зависимост от техния разход и ползите им за околната среда (например съдържание на рециклиран материал).

Резинекс предлага широка гама инженерни пластмаси, вариращи от маркови първични суровини през индустриални компаунди, до рециклирани компаунди, произвеждани от компанията-майка Раваго, най-големият независим компаундър в Европа, с капацитет от над 450 000 метрични тона.

Първичните компаунди са подходящи за сериозни приложения с високи технически изисквания, произвеждани от първични полимери и пълнители за постигане на най-добри естетически и технически свойства, с относително нисък толеранс към вариации. Първичните компаунди, изработени по заявка на клиента, отговарят особено точно на изискванията към пластмасовия детайл.

Рециклираните компаунди могат да се използват в производството на технически невзискателни пластмасови части, за които цената е определяща. Произвеждат се от пост–индустриални и пост-консуматорски пластмаси и се радват на широко разнообразие от източници на полимерни суровини.

Компаундите с индустриално качество запълват нишата между първичните и рециклираните материали.

Те обикновено се използват за не-естетични приложения с голямо търсене или за производството на изделия с общо приложение, където се изискват добри механични качества и естетиката не е от първостепенно значение.

Компаундите с индустриално качество от Раваго са много интересна алтернатива на първичните компаунди в много индустриални сектори като автомобилен, мебелен, инструментален, електрически, осветителен и др.

Компаундите с индустриално качество са по-безопасни за околната среда, защото ограничават емисиите CO2, свързани с производството на първични полимери и се предлагат на по-ниска цена.

Произвеждат се от смес между първични и индустриални полимери. Пропорциите на сместа могат да се променят по заявка за оптимизиране на разходите дори при приложения, за които се изискват добри естетически и механични свойства.

Като водеща европейска компания в рециклирането и компаундирането, Раваго Груп комбинира знанието за рециклираните и компаундирани пластмаси и инвестира значителни ресурси в производството на индустриални компаунди. Тази комбинация води до широк спектър от висококачествени инженерни компаунди, ценни за всяка индустрия.

Компаундите с индустриално качество от Раваго Груп са вид инженерни пластмаси, които се използват за приложения с високи изисквания към механичните свойства.

Благодарение на добрите им механични и физични свойства, лесното производство и атрактивните цени, инженерните индустриални компаунди на Раваго могат да се използват за широка гама приложения.

  • Електронни части
  • Приложения в строителството
  • Приложения за домакинството
  • Автомобилни приложения

Като експерт в компаундирането на различни видове полимери, Раваго Груп разработва допълнителна гама индустриални компаунди.

На Ваше разположение са следните полимери:

Обхватът от компаунди с индустриално качество на Раваго се произвежда основно в черни и тъмни цветове. Първичните компаунди се предлагат във всички възможни цветове.