Сайтът на Резинекс използва бисквитки и подобни технологии, за да ни помогне да разберем кои продукти са интересни за Вас. Така можем да Ви осигурим допълнителна информация за тези продукти. Чрез използването на Резинекс уебсайта Вие се съгласявате да използваме бисквитки. Научете повече за бисквитките и използването им

ABS - Акрилонитрил бутадиен стирен

Акрилонитрил-бутадиен-стиренът (ABS) е аморфен полимер, който се получава чрез емулсионна или масова полимеризация на акрилонитрил и стирен в присъствието на полибутадиен. Най-важните свойства на ABS са добрата му удароустойчивост и здравина.

Основните производители на ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирен) са Trinseo, LG Chem, Chi-Mei и Styrolution. За разлика от повечето производители на ABS, които обикновено използват емулсионна полимеризация, Trinseo използва масова полимеризация.

Химически формули на ABS мономерите.

ABS обикновено се характеризира с три основни свойства:

  • Течливост
  • Топлинна устойчивост
  • Удароустойчивост

Стирен мономерът улеснява обработваемостта на ABS, акрилонитрилът придава твърдост, топлинна и химична устойчивост, а бутадиенът прави продукта здрав и еластичен дори при ниски температури. Промяната на съотношението между компонентите на ABS и добавянето на специфични примеси позволява създаването на различни разновидности със специфични свойства. ABS има слаба устойчивост на атмосферни влияния, поради което се препоръчва неговото приложение само за интериорни цели.

Акрилонитрил-бутадиен-стиренът може да бъде използван в температурни граници от -20°C до +80°C. ABS притежава устойчивост срещу течни киселини, основи, концентрирани хидрохлорни и фосфорни киселини, алкохоли и животински, растителни и минерални масла, но е неустойчив срещу концентрирани сярни и азотни киселини. Акрилонитрил-бутадиен-стиренът (ABS) се разтваря в естери, кетони, етилен-дихлорид и ацетон .

ABS се оформя чрез шприц-формоване или екструдиране.

Типичните приложения на ABS (Акрилонитрил-бутадиен-стирен) са:

  • Общи: играчки, потребителски стоки, телефони, предпазни каски
  • Автомобили: вътрешни панели на вратите, стъпала, седалки, решетки, табла, рамки на огледала
  • Техника: корпуси на кухненска техника, прахосмукачки, контролни панели на бяла техника
  • В екструдирана форма: листове, дъна на душ кабини, покриви, ъгли на мебели, стелажи на хладилници, багажници.
Ние предлагаме: