Сайтът на Резинекс използва бисквитки и подобни технологии, за да ни помогне да разберем кои продукти са интересни за Вас. Така можем да Ви осигурим допълнителна информация за тези продукти. Чрез използването на Резинекс уебсайта Вие се съгласявате да използваме бисквитки. Научете повече за бисквитките и използването им

PVDF - Поливинилиденфлуорид

PVDF (поливинилиденфлуорид, или поливинилиден дифлуорид) е специален термопластичен флуорополимер, притежаващ висока инертност. PVDF се получава чрез полимеризация на винилиден дифлуорид.

PVDF смолите се предлагат във вид на лесно обработваеми пелети, подходящи за смесване, отливане и екструдиране като стандартни термопластични полимери или под формата на фин прах за приготвяне на разтвори, добавки или за ротационно отливане.

Компонентите, произведени от PVDF чрез шприц формоване или екструдиране обикновено са в състояние да издържат продължителен контакт с агресивни химикали. PVDF е химически резистентен към халогени (хлор, бром, флуор, йод) и силни киселини дори при високи температури. Като изолация за проводници, PVDF смолата може да се използва при работна температура до 175°C и притежава минимална запалимост.

Химична формула на PVDF.

Arkema е най-големият производител на [b]PVDF в света. Заводите за производство се намират в Съединените Щати, Франция и Китай. Arkema произвежда както хомополимерни, така и кополимерни разновидности под търговското название Kynar® и Kynar Flex®.

Производството на Kynar® поливинилиденфлуорид (PVDF) започва през 1965, като продукта намира приложение в средствата за манипулиране и съхранение на химически вещества и изолацията на проводници. Kynar® PVDF е предпочитан материал за много високопроизводителни приложения.

Kynar Flex® PVDF е комерсиализиран през осемдесетте години на двадесети век като материал с качества, подобни на тези на Kynar® , но с подобрена гъвкавост.

Основни свойства на PVDF

  • Лесна обработка, подобна на тази на стандартните термопластични полимери
  • Висока химична устойчивост дори при високи температури
  • Естествена огнеустойчивост
  • Изключителна UV и радиационна стабилност
  • Микробиологична неутралност
  • Абразивна устойчивост

Горепосочените свойства позволяват PVDF да бъде използван за следните цели:

  • Шприц формоване: PVDF е подходящ за изработване на части, използвани в химическата и ядрена индустрия, фармацията, хранително-вкусовата индустрия и електрическата и автомобилна индустрия.
  • Бутилки: PVDF се използва за еднослойни и многослойни конструкции за съхранение на фармацевтични материали, напитки, химикали и горива.
  • Покрития: PVDF е изключително подходящ за създаване на различни покрития. Различните разновидности се нанасят чрез дисперсия, разтваряне или напръскване. Получените покрития се използват в земеделието, фармацията, автомобилната индустрия и производството на полупроводникови прибори.
  • Средства за обработка на полимери: PVDF базирани добавки, разработени за подобряване и улесняване на процеса на екструдиране на термопластични смоли. PVDF PPA може да се използва като добавка в процесите на раздувно производство на фолио, отливане на фолио, раздувното формоване и при нишковото екструдиране.
Ние предлагаме: