Сайтът на Резинекс използва бисквитки и подобни технологии, за да ни помогне да разберем кои продукти са интересни за Вас. Така можем да Ви осигурим допълнителна информация за тези продукти. Чрез използването на Резинекс уебсайта Вие се съгласявате да използваме бисквитки. Научете повече за бисквитките и използването им

ForTii™

Производител: DSM
Вид полимер PPA, PA4T
Материалите ForTii® MX на DSM EP са PPA от ново поколение с огромен потенциал за заместване на метали. Продуктите, представени за пръв път от DSM през 2016 г., са атрактивни и от финансова гледна точка. Те са изградени от чист РРА, като не са използвани смеси. Тези съединения имат отлични механични свойства над и под температурата на встъкляване.

Обща информация

ForTii® MX се отличава от конвенционалните РРА със следните по-важни свойства:

  • По-висока температура на топене и устойчивост на топлина (325oC и 303oC)
  • Значително по-добра устойчивост на температури над точката на встъкляване.
  • Много висока устойчивост на удари
  • Изотропни свойства при топлинно разширение
  • Малък коефициент на топлинно разширение

Температура на топене и температура на огъване на ForTii® и стандартен PA6T/6:

Impact resistance for different high heat polymers

Якост на удар при различни термоустойчиви полимери:

 

Melt Temperature and HDT of ForTii

Материалите ForTii® MX са подходящи за редица приложения, включително в производството на обвивки и технически части, предлагащи пространствена стабилност при високи температури, като например в автомобилната индустрия.

Високата устойчивост на топлина и химични въздействия играе важна роля в химическата индустрия.

Продуктови листи

Моля изчакайте