Сайтът на Резинекс използва бисквитки и подобни технологии, за да ни помогне да разберем кои продукти са интересни за Вас. Така можем да Ви осигурим допълнителна информация за тези продукти. Чрез използването на Резинекс уебсайта Вие се съгласявате да използваме бисквитки. Научете повече за бисквитките и използването им

Устойчивост

Ние не наследяваме земята от предците ни; заемаме я от децата ни.

RESINEX, като член на RAVAGO Group, участва и в групата ”Визия за устойчивост”.

Нашата цел е да допринесем за създаването на по-добър, по-устойчив свят.

Осъзнаваме присъщата стойност на изхвърлените пластмаси и гуми. Затова избираме да им дадем нов живот, като ги превърнем отново в полезни продукти. С прилагането на тази кръгова икономика намаляваме и парниковите емисии. Така допринасяме за опазването на планетата за следващите поколения. 

17 цели за промяна на света

Седемнайсетте Цели за устойчиво развитие (ЦУР) на Обединените нации са насочени към глобалните предизвикателства, пред които сме изправени. Целите са свързани помежду си и, за да не изоставаме, е важно да постигнем всяка от тях с плануваните резултати до 2030 г.

RAVAGO Group вярва, че Целите за устойчиво развитие ще насочат всички ни по пътя към един по-добър свят.

Ravago и RESINEX могат да допринесат за изпълнението на ЦУР. Компаниите играят основна роля в оказването на въздействието, необходимо за постигането им.

Ravago подкрепя ЦУР с редица инициативи. Отделните постижения варират, в зависимост от капацитета на Ravago:

  • Принос към обществото, здравословния начин на живот и благосъстоянието
  • Ефективност на ресурсите
  • Етични трудови отношения, модерна инфраструктура и непрекъснати иновации
  • Рециклиране за по-добър свят

Рециклиране за по-добър свят
Recyklace pro lepší svět

RAVAGO Group рециклира повече от 300 000 тона пластмаса и гума годишно. 

Само в ЕС рециклираме 130 000 тона полипропилен, полиетилен и полистирен, като предотвратяваме емисиите на приблизително 100 000 тона CO2 от производство на чисти полимери.

Ravago и Resinex подкрепят световната инициатива Operation Clean Sweep®.В края на 2017 г. Ravago Group, като член на PlasticsEurope, се включи в това начинание от името на всички свои филиали и се присъедини към „Пластмаси 2030” – доброволен ангажимент на PlasticsEurope за увеличаване на циркулярността и ефективността на ресурсите.

Operation Clean Sweep® (OCS)
Operation Clean Sweep®

  • международна програма за предотвратяване на загубата на пластмасови гранули (пелети) при работа и изпускането им във водната среда
  • програмата е въведена от сдружението American Chemistry Council (ACC) в САЩ, а в последствие започва да се прилага и в Европа от PlasticsEurope

RAVAGO Group възнамерява да намали въглеродния си отпечатък посредством увеличаване на капацитета си за рециклиране, постоянно подобряване на технологията за рециклиране и инвестиране във възобновяема енергия.