Сайтът на Резинекс използва бисквитки и подобни технологии, за да ни помогне да разберем кои продукти са интересни за Вас. Така можем да Ви осигурим допълнителна информация за тези продукти. Чрез използването на Резинекс уебсайта Вие се съгласявате да използваме бисквитки. Научете повече за бисквитките и използването им

REACH

REACH, Европейският регламент относно регистрацията, оценката и разрешаването и ограничаването на химикали, и въздействието му върху бъдещото наличие на химикали, е въпрос със значителна важност за групата РЕЗИНЕКС, за нашите клиенти и доставчици. REACH влезе в сила на 01 Юли 2007, с поетапно приложение в следващото десетилетие. За тази цел се изискваше взаимно сътрудничество между всички звена по веригата на доставчиците и ще се изисква и за в бъдеще.

Въпрос от първостепенна значимост за нас беше и все още е да спазваме законовите нормативи по REACH , както и да осигурим непрекъснати стокови наличности за нашите клиенти. За тази цел групата РЕЗИНЕКС комуникира интензивно с доставчиците си, за да открие какви са техните намерения относно пререгистрацията и регистрацията на субстанции, използвани в производството на доставяните от тях материали. Ние ще продължим това оценяване, за да идентифицираме всяко потенциално приложение на REACH относно наличността на даден продукт в нашето продуктово портфолио.

Моля, разгледайте приложените актуализирани документи за информация относно нашия актуален статус по REACH.

За допълнителна информация, каним клиентите да се свържат директно с нас на reach@resinexgroup.com.